ТРУДОВА МЕДИЦИНА ВАРНА

Проф. д-р Теодора Димитрова, ДМ е единственият хабилитиран специалист по Трудова медицина, който работи и живее в гр. Варна.Тя е ръководител на СТМ Свети Никола Варна и работи само в тази служба по трудова медицина. Това гарантира своевременното и професионално решаване на всички казуси и динамично наблюдение на състоянието на здраве и безопасност при работа.

Запитване

Направете запитване за индивидуална оферта.

Комплексно обслужване

Комплексно обслужване на работниците и служителите от “СТМ Свети Никола” с лиценз от МЗ № 041-2 / 28.01.2009 г.

Мобилна апаратура

Разполагаме с мобилна апаратура, която позволява всички прегледи и изследвания да се извършват на работното място.